Tạo một bài viết mới trong wordpress

Tạo một bài viết mới trong wordpress

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu qua tổng quan một website WordPress và các chức năng chính rồi, vậy thì phần này mình sẽ nhảy vào ngay để hướng dẫn bạn cách đăng một post mới. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao vội hướng dẫn đăng post trong khi còn quá nhiều thứ mới lạ trong khu vực WordPress Dashboard.

Nhưng mà với phương châm hướng dẫn của mình là “Thực tế – Thực tiễn” nên mình đã sắp xếp bài học này theo hướng mỗi phần bạn đều thấy được ngay thành quả, tránh việc phải nhồi nhét quá nhiều kiến thức vào đầu rồi đến khi thực hành lại quên. Do đó, ở bài này mình sẽ cho bạn thấy cách để đăng một bài viết lên website WordPress với tính năng Post, đây cũng sẽ là phần mà bạn sẽ dùng rất nhiều trong quá trình sử dụng WordPress.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hatechz Powered by WordPress and theme by hatechz.com.