Chuyên gia: Các thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi và khó bóc tách hơn

Các chuyên gia cho rằng, hoạt động rửa tiền là một trong những vấn đề nghiêm trọng xuyên biên giới có thể gây tổn hại tới rất nhiều nước trên thế giới.